Historia firmy

15.03.2005 --  Rejestracja w Gdyni działalności gospodarczej pod nazwą:
Pracownia Projektowa ARCHIRO Robert Reke;

02.02.2007 --  Założenie spółki kapitałowej pod nazwą: ARCHIRO Sp. z o.o., 
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17
                   
16.02.2007 --  Wpis ARCHIRO Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000274547;

20.04.2008 --  Certyfikat Det NorskeVeritas potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania firmy z wymaganiami 
międzynarodowej normy ISO 9001;