Oferta firmy

ARCHIRO Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym projektowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych,
budynków użyteczności publicznej oraz budynków związanych z turystyką i wypoczynkiem.
 
Firma korzysta z najnowszego oprogramowania CAD oraz najnowszego sprzętu komputerowego, dążąc do jak najwyższej jakości,
zarówno architektonicznej, jak i technicznej projektowanych budynków.
 
ARCHIRO Sp. z o.o. opracowuje kompletne wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
oraz załatwia w imieniu Inwestorów wszystkie sprawy formalno-prawne wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zapraszamy do współpracy !