Oferta firmy

ARCHIRO Sp. z o.o. jest Pracownią Architektoniczną zajmującą się profesjonalnym projektowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Firma korzysta z najnowszego oprogramowania CAD oraz najnowszego sprzętu komputerowego, dążąc do jak najwyższej jakości, zarówno architektonicznej, jak i technicznej projektowanych budynków.

ARCHIRO Sp. z o.o. opracowuje kompletne wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze oraz załatwia w imieniu Inwestorów wszystkie sprawy formalno-prawne wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

ARCHIRO Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 i ustaliła politykę jakości dla głównej działalności gospodarczej, jaką prowadzi spółka, tj: projektowanie architektoniczne, urbanistyczne, budowlane i technologiczne, nadzory autorskie oraz doradztwo i zastępstwo inwestycyjne. Zgodność wdrożonego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2008 została potwierdzona certyfikatem przez Det Norske Veritas w dniu 5 kwietnia 2011 roku.

Zapraszamy!